Sigma Serve - Information till våra kunder med anledning av Coronaviruset

Vi vill dela med oss av vårt förhållningssätt och de åtgärder som vi vidtagit för att bidra till att minska spridningen av COVID-19 och säkerställa vår leveranskapacitet och kvalité mot våra kunder.

Vi har redan agerat genom att gradvis flytta vår personal till hemmakontor för att minska riskerna för smittspridning. I ett förvärrat läge kan det bli aktuellt att samtlig personal får arbeta hemifrån. Samtliga delar av Sigma Serves leverans till våra kunder, inklusive support, kan utföras av personal utanför våra ordinarie lokaler.

Sigma Serve har tagit fram en specifik beredskapsplan för den uppkomna situationen för att säkerställa leverans till våra kunder, minimera riskerna i rådande situation och hantera situationer där virusets spridning skulle förvärras.

Vi har ökat beredskapen hos våra medarbetare, vi har utökat vår kapacitet för att klara en kraftigt ökad volym av distansarbetare. Vidare har vi infört extra åtgärder vid förändringar i vår produktion, för att minimera riskerna ytterligare.

Vid en förvärrad situation med stor grad av sjukdom hos vår personalstyrka kommer vi bl a ställa in samtliga planerade förändringar och pausa pågående projekt (motsvarande för hur vi brukar planera in stopp för förändringar och projekt under sommarmånaderna).

Vi har gått ut med information till våra medarbetare med följande försiktighetsåtgärder, allt för att minska smittspridning av COVID-19:

 • Distansarbete
  Vi rekommenderar medarbetarna i den mån det är möjligt att arbeta hemifrån

 • Använd digitala verktyg
  Vi uppmanar alla medarbetare att använda digitala verktyg som Teams för samarbete och både interna samt externa möten

 • Undvik stora folksamlingar
  Vi rekommenderar alla medarbetare att undvika kollektivtrafik och större folksamlingar, folktäta områden som hissar etc

 • Tänk på handhygienen
  Vi uppmanar alla medarbetare om att tänka på sin handhygien och undvika handskakningar

 • Observera social distansering
  Undvik nära kontakt och täta grupper, håll gärna 1 meters avstånd till kollegor

 • Restriktioner kring resor
  Vi rekommenderar att våra medarbetare inte reser varken privat eller tjänsteresor utanför Sverige

 • Stanna hemma vid sjukdom
  Vi uppmanar alla medarbetare att stanna hemma om de inte känner sig fullt friska

 • Folkhälsomyndighetens råd
  Vi uppmanar alla medarbetare att läsa och följa rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbsida


Krisberedskapsgrupp
Vi har en beredskapsgrupp som har kontinuerliga möten för att bedöma nuläget och behov av utökade åtgärder beroende på situation och läge. Gruppen arbetar även med proaktiva åtgärder vi kan vidta nu för att förhindra en eventuell påverkan av vår tjänsteleverans kopplad till ett eventuellt virusutbrott av Corona som drabbar Sigma Serves medarbetare.

Kontakta Sigma Serve
Vi har förståelse för att det kan finnas oro kring hur en eventuell virusspridning påverkar vår tjänsteleverans till dig som kund. Du är, som alltid, varmt välkommen att höra av dig till oss om detta eller om du har några andra frågor.

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se