SERVE

Allt fler vill ha sin IT som funktion. Med lång erfarenhet inom det tekniska ekosystemet, kan vi hjälpa er med att möta dagens behov av smidig, innovativ och effektiv IT.

DRIFTPARTNERN I DET TEKNISKA EKOSYSTEMET

Vi på Serve by Sigma, är oberoende specialister inom IT. Vi kombinerar detta med konsulttjänster och managerade tjänster 24/7, samt support– allt utifrån en industrialiserad driftmodell.

Branscher och företag skiljer sig åt, men det finns en stor sannolikhet att vi har stått inför de utmaningar som ni står inför. Genom att sänka befintliga kostnader och frigöra resurser för agil utveckling och innovation, kan vi hjälpa er med de förutsättningar ni behöver för att digitalisera er verksamhet.

KUNDINFORMATION: VÅRA ÅTGÄRDER GÄLLANDE CORONAVIRUSET

Hela världen påverkas av spridningen av Coronaviruset. Självklart följer vi samhällsutvecklingen och agerar utifrån den information och de riktlinjer som ges av myndigheter, regering och WHO, både i Sverige och övriga länder där vi har verksamhet. Vårt fokus är våra medarbetares välbefinnande och hälsa samt att förhindra smittspridning i samhället.

Coreteam med specialister

Ett coreteam ger er tillgång till en dedikerad grupp med specialister som är väl insatta i er IT-drift. Gruppen arbetar nära era system och utvecklarteam. Detta för att vi ska kunna skapa de bästa lösningarna när det kommer till utveckling och produktion av applikationer, databaser och lagring.

Genom att sätta samman Sigmas coreteam med ert utvecklingsteam, bildas ett DevOps. Med det skapas förutsättningar för den agila metodikens behov av snabba cykler i samarbetet, mellan utveckling och IT-drift.

Dra fördelarna av en kultur och miljö där det går att bygga, testa samt lansera ofta– och detta snabbt och tillförlitligt dessutom!

Verksamhetsstyrd IT för snabba åtgärder vid störningar

Vi förstår värdet av en flexibel IT-lösning som följer verksamhetens behov och krav över tid. Med fokus på användaren levererar vi säker IT-drift från våra datacenter eller via molnet till era användare och kunder.

Om något i era affärsflöden skulle stanna, finns vi där för att hantera det. Verksamhetstyrd IT är lösningen för kritiska system som har krav på hög tillgänglighet. Ett stopp medför höga kostnader för er och det gäller både era system och era medarbetare. Vi övervakar era system, flöden och enheter dygnet runt för att snabbt kunna åtgärda eventuella driftstörningar.

I nära samarbete med er, utvecklas också IT-driften utifrån de behov som uppstår inom verksamheten.

För oss är det en självklarhet att snabbt kunna dra nytta av ny teknik eller lösningar som tillför värde för verksamheten. Att löpande förädla innehållet i leveransen, är för oss en flexibel IT-leverans.

ÖKA DIN VERKSAMHETSNYTTA MED MOLNET

Utvecklingen av molntjänster har gått snabbt och idag är användandet av molntjänster utbrett bland organisationer och företag.

Molntjänster gör att du kan skifta från det traditionella sättet att köpa och konsumera IT, till att istället köpa det i form av tjänster. Det ger dig och ditt företag flexibilitet som i sin tur leder till ökad verksamhetsnytta. Sigmas tjänster ser till att du löpande har en säker molntjänst som är anpassningsbar utifrån era varierande behov och krav.

Rätt molntjänst, vid rätt tillfälle och till rätt kostnad.

Vi på Sigma levererar en fullt tjänstefierad IT-miljö där vi kan sätta upp infrastruktur, så som nätverk, servrar och databaser. Vi har även färdiga applikationsplattformar i en IT-infrastrukturmiljö, för användare att installera sina egna applikationer i för utveckling, test och produktion.

Lägg er data i det publika- eller privata molnet för kostnadseffektivitet. Du kan också använda den totala flexibiliteten i en hybridlösning.

Vi hjälper dig dels med att ta fram en strategi för din infrastruktur, och även med hur du bäst nyttjar den nya tekniken.

Urban-Berlinde

Vill du veta mer?

Urban Berlinde
Managing Director
urban.berlinde@sigma.se
+46 708 96 50 27

Kontakta oss

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se